Małżeństwo mieszane prawosławno-katolickie

[Głosów:1    Średnia:5/5]

slub-z-innowiercaFormalności związanych z zawarciem małżeństwa jest zazwyczaj wiele. Sprawa komplikuje się nieco w przypadku małżeństw mieszanych. Zawarcie małżeństwa mieszanego w obrządku katolickim wymaga uzyskania od biskupa diecezjalnego dyspensy dla małżeństw mieszanych. Zgodnie z ustaleniami Prawa Kanonicznego małżeństwo między dwiema ochrzczonymi osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim, druga natomiast należy do Kościoła lub wspólnoty nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim jest dozwolone tylko po uzyskaniu zezwolenia kompetentnej władzy.
Strona katolicka powinna wydać oświadczenie o gotowości odsunięcia od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary. Druga strona natomiast powinna być powiadomiona o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej tak, aby była w pełni świadoma treści przyrzeczeń strony katolickiej. Młoda Para powinna zostać też pouczona i zdawać sobie sprawę z istotnych przymiotów małżeństwa, których żadna z osób nie powinna wykluczać.
Podstawą zachowania ważności sakramentu jest przede wszystkim zachowanie „formy kanonicznej”. Forma kanoniczna to nic innego jak złożenie przysięgi małżeńskiej wobec uprawnionego biskupa lub proboszcza, albo osoby przez nich delegowanej. Istnieją szczególnie uzasadnione przypadki, w których to właściwy biskup udzielić może dyspensy od obowiązku zachowania formy kanonicznej i wskazuje przy tym inną formę zawarcia małżeństwa, jaką może być zawarcie ślubu wobec urzędnika stanu cywilnego, w gronie rodzinnym lub wobec duchownego niekatolickiego. Jeżeli małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, kanoniczna forma zawarcia małżeństwa wymagana jest tylko do godziwości. Do ważności zawarcia małżeństwa konieczny jest natomiast udział świętego szafarza, z zachowaniem wymogów prawa.
Zawierając „małżeństwo mieszane” w kościele katolickim proboszcz parafii, w której odbywa się ślub, jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody biskupa i dopełnienie wszystkich związanych z nią wymagań.
Przeszkodą dla zawarcia małżeństwa może być też fakt ślubu z osobą nieochrzczoną bez wcześniejszego uzyskania dyspensy przez uprawnionego biskupa.
Niezależnie od tego, w jakim obrządku zawierany jest akt małżeństwa, w ceremonii powinien uczestniczyć zatem kapłan lub inny świadek urzędowy zawieranego małżeństwa oraz dwaj świadkowie zwyczajni. W przypadku ślubu prawosławnego wymagane jest, aby jeden spośród świadków był wyznania prawosławnego.
W przypadku prawosławia ślubne formalności wyglądają niemalże identycznie. Dokumenty należy składać co najmniej miesiąc przed ceremonią. Śluby w prawosławiu odbywają się w niedziele, ale także w inne dni, oprócz środy i piątku.

1
0