Ślub konkordatowy

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Czym jest ślub konkordatowy?Przygotowanie i zorganizowanie ślubu to przede wszystkim załatwienie licznych formalności. Jeszcze przed kilkunastoma laty narzeczeni musieli zawrzeć osobno ślub cywilny oraz ślub kościelny. Jednakże od 1998 roku taki stan rzeczy uległ zmianie, bowiem narzeczeni mogą wziąć ślub konkordatowy. Oznacza to, że związek małżeński zawierany w kościele ma również skutki cywilne. To niewątpliwie duże udogodnienie dla przyszłych małżonków, które oznacza mniej formalności. Oto, co należy wiedzieć o ślubach konkordatowych.

Przygotowania do ślubu konkordatowego składają się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest odwiedzenie parafii, w której odbędzie się ślub, zwykle jest to parafia Panny Młodej. Jeśli jednak narzeczeni chcą wziąć ślub w innym kościele, wówczas konieczna można być zgoda księży proboszczów obu parafii, do których obecnie należą przyszli małżonkowie. Do kościoła należy wybrać się na 6 miesięcy przed planowaną uroczystością. Trzeba zabrać ze sobą świadectwa bierzmowania, świadectwa chrztu, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz dowody osobiste. Sporządzony zostanie protokół przedślubny i rozpisane tzw. zapowiedzi. Następny krok to udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego. Powinno się to zrobić nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, ponieważ wydawane przez USC dokumenty są ważne właśnie 3 miesiące, a co istotne, muszą być one aktualne w dniu zawarcia ślubu kościelnego. W USC przedstawić należy dowody osobiste, skrócone odpisy aktów urodzenia. Panna Młoda będzie również musiała określić jakie nazwisko przejmie po ślubie. Urzędnik wystawi zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.Zawarcie ślubu konkordatowego

Z takim właśnie zaświadczeniem ponownie trzeba udać się do parafii. Można to uczynić na około 1 tydzień przed ślubem, a nawet jeden dzień. Ponadto wymagane będzie również potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych, zaświadczenia potwierdzające odbycie spowiedzi przedślubnych. W dniu ślubu lub tez na dzień wcześniej (w zależności od zwyczajów w parafii) należy podpisać stosowne dokumenty – zgodę na cywilno-prawne skutki małżeństwa konkordatowego. Uczynić to muszą również świadkowie.

Już po zawarciu związku małżeńskiego po stronie kościoła stoi obowiązek dostarczeniea niezbędnych dokumentów do USC. Przewidziane na to zostało 5 dni. Następnie urzędnicy sporządzają akt ślubu i po pewnym czasie można będzie go już odebrać. Ślub konkordatowy zatem oznacza skrócenie licznych formalności do absolutnego minimum. Oczywiście nadal istnieje możliwość zawarcia osobno ślubu kościelnego i cywilnego.

0
0