Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

[Głosów:0    Średnia:0/5]

slub z obcokrajowcemWspółczesne procesy, wśród których wymienić należy globalizację, otwarcie granic wielu państw, umożliwiające swobodne migracje ludności czy to w celach turystycznych, edukacyjnych, czy zawodowych – wszystko to powoduje, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do wielokulturowości. Już od dawna nikogo nie dziwi już widok cudzoziemca na polskich ulicach, codziennością stają się też związki z obcokrajowcami. Jak jednak wygląda sama procedura zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Polakiem lub Polką a cudzoziemcem? Z jakimi formalnościami jest to związane i jak przedstawia się strona praktyczna?
W zależności od tego, gdzie chcemy zawrzeć małżeństwo sama procedura będzie wyglądać nieco inaczej. W przypadku ceremonii, która ma się odbyć za granicą, przyszli małżonkowie muszą zgłosić się do odpowiedniej instytucji zagranicznej, powołanej do udzielania ślubów. Konieczne jest jednak w tym przypadku zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, jakie obywatel RP uzyskuje w odpowiadającym mu, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie stanu cywilnego. Udzielić ślubu może również Konsul RP, jednak tylko w sytuacji, kiedy narzeczeni są oboje obywatelstwa polskiego.
W Polsce istnieje możliwość zawarcia małżeństwa cywilnego, w urzędzie stanu cywilnego. Aby doszło do ceremonii zaślubin potrzeba spełnić szereg wymagań, dotyczących przede wszystkim dostarczenia do urzędu wymaganych dokumentów: odpisu lub oryginału aktu urodzenia, ważnego paszportu, karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca na stałe mieszkającego w Polsce), Genewskiego Dokumentu Podróży ( w przypadku osób posiadających status uchodźcy), dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem kraju dany obywatel może zawrzeć małżeństwo za granicą (w przypadku państw, które takiego zaświadczenia nie wydają, cudzoziemiec o zgodę na zawarcie małżeństwa powinien zgłosić się do polskiego sądu rodzinnego – okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia to 2/3 miesiące). Ważnym jest, aby wszystkie składane dokumenty były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności ceremonia ślubna może nastąpić po okresie miesiąca, w wyjątkowych okolicznościach czas ten może ulec skróceniu. Ceremonia zaślubin z obcokrajowcem i złożenia przysięgi przed urzędnikiem, w obecności tłumacza, świadków oraz rodziny lub przyjaciół trwa ok. 20 minut. Po uroczystej mowie urzędnika, narzeczeni składają przysięgę małżeńską. Symbolem zawarcia związku małżeńskiego jest założenie sobie obrączek oraz pocałunek. Następnie następuje podpisanie aktu małżeńskiego przez nowożeńców, świadków oraz przez urzędnika, składanie życzeń i uroczysty toast za zdrowie młodej pary.
W przypadku ślubu konkordatowego, młodzi muszą dostarczyć do parafii, w której będą brali ślub zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Ponadto wymagane są: świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, dowód osobisty i dane świadków.

0
0